Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
178 views

Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση στα dataset που παρέχονται μεταξύ Stations και Points. Θεωρητικά ένα station έπρεπε να έχει πολλά charging points .Ωστόσο στο poi.json δεν υπάρχει κάποιο field που να κάνει reference κάποιο stationID ώστε να μπορώ να βρω ότι π.χ. 10 points του poi.json ανήκουν στο ίδιο station .Ακόμα στα sessions/acn dataset που δίνονται υπάρχει ένα field που αναφέρεται σε stationsID το οποίο όμως επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τρόπος να το συνδέσω με τα charging points του poi.json. Μπορεί να γίνει κάποια manual σύνδεση μεταξύ Points του poi.json και stationsIDs του acn dataset ,δηλαδή να αναθέσω ημι-αυθαίρετα ανά 10-15 points του poi.json ότι ανήκουν στο ίδιο stationID ;

in softeng by (160 points) | 178 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users