Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
116 views

Στην δεύτερη προγραμματιστική άσκηση, εκτός από την προφανή λύση με απλή εξερεύνηση καταστάσεων, θα μπορούσατε να δώσετε κάποιο hint για μία καλύτερη λύση που να περνάει και τα μεγάλα test-cases στον επιθυμητό χρόνο;

in algorithms by (160 points) | 116 views

1 Answer

0 votes

Καλή χρονιά σε όλους!

Για αρχή, σκεφθείτε σε τι μπορεί να βοηθήσει το γεγονός ότι ο ένας αριθμός είναι σχετικά μικρός. Προφανώς αυτό θα περιορίζει κάπως τον χώρο των καταστάσεων. Πως; Θα πούμε και στο μάθημα, πιο αναλυτικά.

by (2.5k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users