Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
227 views

Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα,
Με ένα πρόχειρο google search βρήκα πολλούς τρόπους για να μετρήσουμε το χρόνο σε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα c, αλλά δεν μου φαίνεται ότι αυτό που δοκίμασα δουλέυει σωστά. Για παράδειγμα με την μέθοδο time(), μάλλον δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για χρόνους μικρότερους από 1sec. Τι προτείνετε?

in algorithms by (730 points) | 227 views
0

Εγώ χρησιμοποιώ το hyperfine που τρέχει το πρόγραμμα πολλές φορές και μετράει τον μέσο χρόνο εκτέλεσης. Δοκίμασε το μήπως σε βολεύει.

0

Προσωπικά έγραψα ένα python script για να τεστάρει όλα τα test cases.

Σε γενικές γραμμές πάντως, ο χρόνος εκτέλεσης είναι ανάλογος και των δυνατοτήτων του επεξεργαστή σου, δεν είναι ακριβής μέτρηση του χρόνου που θα τρέξει το πρόγραμμα πχ.

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users