Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
100 views

Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο novice στο οποίο συνδεόμαστε από το putty υπάρχει κάποια εντολή με την οποία να μπορούμε να αντιγράψουμε (στην ουσία να διπλασιάσουμε) ένα αρχείο cpp έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στο ένα αλλά το άλλο να παραμένει αναλλοίωτο.

in progintro by (550 points) | 100 views

1 Answer

+1 vote

Σε περιβάλλοντα Unix/Unix-like υπάρχει η εντολή cp. Το σύστημα του novice ωστόσο φαίνεται να μην υποστηρίζει την εντολή αυτή.

Ένα workaround είναι να χρησιμοποιήσεις το vi για να κάνεις αυτή την δουλειά. Ειδικότερα το vi έχει την εντολή :sav {file} με την οποία το αρχείο που έχεις ανοιχτό αποθηκεύεται σε ένα άλλο αρχείο (το file), με το vi πλέον να θεωρεί ότι επεξεργάζεσαι το νέο αρχείο.

by (2.9k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users