Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
107 views

Αν στο input έχω:
1Α 3 100
Μπορώ να πάρω δύο φορές αυτήν την προσφορά;

in algorithms by (400 points) | 107 views

1 Answer

+1 vote
Best answer

Όχι, δεν μπορούμε. Αν μπορούσαμε, η απάντηση στο 1ο παράδειγμα θα ήταν διαφορετική.

by (2.5k points)
selected by

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users