Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
111 views

Πώς μπορώ να λαμβάνω emails όταν κάποιος ρωτάει μια ερώτηση σε ένα category (π.χ. progintro);

in meta by (2.4k points) | 111 views

1 Answer

0 votes
Best answer

Μπορείτε να λαμβάνετε e-mail notification για νέες ερωτήσεις:
- σε συγκεκριμένο category αν έχετε κάνει favorite αυτό το category
- όταν έχουν ένα tag το οποίο έχετε κάνει favorite

by (2.4k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users