Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
325 views

Στην 4η σειρά των ασκήσεων progintro, στην 2η άσκηση:

"Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ελέγχει αν συμβολοακολουθίες (το πολύ 20 χαρακτήρων) που εισάγονται από το πληκτρολόγιο είναι παλινδρομικές."

Όταν το υποβάλω στον grader, από τα συνολικά 292 test, μόνο 4 δεν βγάζει σωστά, δηλαδή εκτυπώνει "yes" (ότι είναι παλίνδρομη) ενώ θα έπρεπε "no" (ότι δεν είναι παλίνδρομη). Μπορώ να παραθέσω σε σχόλιο ποια είναι συγκεκριμένα.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

in progintro by (540 points) | 325 views
0

Καλό θα ήταν να συμπεριλάβεις μερικές πληροφορίες για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως λες και εσύ :D

+1

Τα testcases είναι τα εξής:

zbmakhhdhnkambz
ex^8883^xe
82w&mfd9dum&w28
gm3g

+1

Επειδή η άσκηση είναι προς παράδοση, θεωρώ πως δεν είναι καλό να ανεβάσω τον κώδικα στο forum, ωστόσο μπορώ να επικοινωνήσω μέσω private message ή email, αν σας βολεύει.

0

Μπορείς να στείλεις και τον κώδικα αν θες, πρόθυμος είμαι να βοηθήσω

+1

Εν τέλει το έλυσα, είχα κάνει μια χαζομάρα :/, ευχαριστώ πολύ πάντως :P

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users