Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
97 views

Η ομάδα μας θα χρησιμοποιήσει mongo ως βάση δεδομένων. Στο visual paradigm ωστόσο υπάρχει επίλογη μόνο για ERD. Η βάση γενικά είναι πολύ απλή και μπορεί να σχεδιαστεί με τις επιλογές που μας δίνει το visual paradigm.
Επίσης σε προηγούμενη ερώτηση πριν χρόνια είχατε προτείνει τη χρήση Hackolade για το σχεδιασμό nosql schema. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη παράδοση και επιπλέον αρχείου έκτος από το αρχείο vpp.
Πως θέλετε να προχωρήσουμε ?

in softeng by (200 points) | 97 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users