Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
128 views

Θα πρέπει να ελέγχουμε αν τα δεδομένα που στέλνουμε σε κάθε μήνα περιέχουν κάποιο area που δεν το έχουμε ήδη στον πίνακα με τα areas, ή θεωρούμε ότι τα areas που μας έχουν δωθεί είναι τελικά;

in saas by (280 points) | 128 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

797 users