Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
84 views

Θα πρέπει να ελέγχουμε αν τα δεδομένα που στέλνουμε σε κάθε μήνα περιέχουν κάποιο area που δεν το έχουμε ήδη στον πίνακα με τα areas, ή θεωρούμε ότι τα areas που μας έχουν δωθεί είναι τελικά;

in saas by (280 points) | 84 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users