Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
122 views

Θα μπορούσατε να ανοίξετε κι άλλες ομάδες Παρασκευή απόγευμα- Σάββατο; Προσωπικά δίνω και τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα αποφάσεων και οι ομάδες τις προαναφερθείσες μέρες έχουν κλείσει. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

related to an answer for: Εξέταση εξαμηνιαίας
in softeng by (160 points) | 122 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users