Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
162 views

Θα μπορούσατε να ανοίξετε κι άλλες ομάδες Παρασκευή απόγευμα- Σάββατο; Προσωπικά δίνω και τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα αποφάσεων και οι ομάδες τις προαναφερθείσες μέρες έχουν κλείσει. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

related to an answer for: Εξέταση εξαμηνιαίας
in softeng by (160 points) | 162 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

774 users