Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3020.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2019
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Δώρα Σούλιου   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Κώστας Τζαμαλούκας   ()   γρ. Β.2.5 (Νέο Κτ.)   τηλ: 210-772-3217

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων
Διαλέξεις: 30/9 | 4/10 | 9/10 | 11/10 | 16/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11

 

Ανακοινώσεις

11/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τετάρτη 16/10 την ώρα του εργαστηρίου (8:45-10:30) θα γίνει μάθημα για όλους τους σπουδαστές στα Αμφιθέατρα 3, 4 και 5. Τη Δευτέρα 14/10 καλούνται να προσέλθουν στο εργαστήριο όσοι σπουδαστές δεν έχουν ολοκληρώσει την πρώτη σειρά ασκήσεων.

4/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τετάρτη 9/10 την ώρα του εργαστηρίου (8:45-10:30) θα γίνει μάθημα για όλους τους σπουδαστές στην αίθουσα τελετών του Κτιρίου Διοίκησης στα Αμφιθέατρα 3, 4 και 5. Στις άλλες δύο βάρδιες του εργαστηρίου καλούνται να προσέλθουν όσοι σπουδαστές δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο την πρώτη εβδομάδα, ως εξής: Δευτέρα (Α-Λ) και Πέμπτη (Μ-Ω).

30/9/2019

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1 (Α-Κα), 2 (Κε-Παν) και 5 (Παπ-Ω). Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 30/9/2019.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 11/12/2017.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

 

Διαλέξεις

Παράδοση 30/9/2019

Παράδοση 9/10/2019

Παράδοση 16/10/2019

Παράδοση 18/10/2019

Παράδοση 25/10/2019

Παράδοση 8/11/2019

Παράδοση 22/11/2019

 

Τελευταία αλλαγή: 02/10/2019, 16:10 UTC.