Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.3061.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2020
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Διαλέξεις, Βοηθητικό υλικό, Ασκήσεις, Εξετάσεις, Παλαιότερα έτη

 

Ανακοινώσεις

12/3/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της αναστολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ (προληπτικά μέτρα λόγω κορωνοϊού), οι διαλέξεις του μαθήματος και τα εργαστήρια θα γίνονται εξ αποστάσεως, μέχρι νεωτέρας. Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα του μαθήματος για τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και το αντίστοιχο υλικό.

27/2/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος άρχισαν σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί για κάθε Πέμπτη 15:15-17:00 και Παρασκευή 10:45-12:30 στο Αμφιθέατρo 1 του Νέου Κτιρια Ηλεκτρολόγων.

Όπως φαίνεται και στον οδηγό σπουδών, το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος. O σκοπός των εργαστηρίων, στα οποία η παρακολούθηση ναι μεν δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται, είναι να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις, την εξοικείωση των σπουδαστών με τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις ασκήσεις του μαθήματος, και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και εμπειριών για την επίλυση των ασκήσεων. Κάποιες από τις Πέμπτες του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν για εργαστήρια. Πιθανώς να προγραμματιστούν εργαστήρια και σε μέρες διαφορετικές από Πέμπτες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των PC Labs της Σχολής και την εξέλιξη του εξαμήνου.

Προσοχή: Για παλιούς φοιτητές, όσον αφορά τις ασκήσεις και τη βαθμολογία, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τους φετεινούς. Δηλαδή η βαθμολογία για όλους είναι 3 βαθμοί ασκήσεις (ένας για κάθε σειρά) και 8 βαθμοί από την τελική εξέταση. Αν εξαιρέσει κανείς το βαθμό που πιάνει η κάθε άσκηση, κατά τα άλλα η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια απαίτηση να γράψει κάποιος κάποιο συγκεκριμένο βαθμό στην τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα.

 

Υλικό

Διαλέξεις

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο
(AoC/m$)
Βίντεο
(local)
Κώδικας
27/2/2020 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf
28/2/2020 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2010) video (2010)
5/3/2020 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2010) video (2010) video (2011)
6/3/2020 Το μάθημα δεν έγινε λόγω μη προσέλευσης φοιτητών
12/3/2020 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf video (2010) 1/2 video (2010) 1/2
13/3/2020 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2010) video (2010)
19/3/2020 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf video (2010) 2/2 video (2010) 2/2
20/3/2020 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf lab1.sml
26/3/2020 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video (2010) video (2010)
27/3/2020 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML   video (2020)   lab2.sml
2/4/2020 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video (2020)
3/4/2020 Περισσότερη Prolog pdf pdf video (2010) video(2010)
9/4/2020 Ακόμη περισσότερη Prolog « « video (2010) video (2020) video(2010)
10/4/2020 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf video (2020)   knap.pl, goat.pl
30/4/2020 Δεύτερο εργαστήριο Prolog pdf video (2020)   triliza.pl, zebra.pl
1/5/2020 Το μάθημα δεν έγινε λόγω Πρωτομαγιάς
7/5/2020 Εισαγωγή στην Python pdf video (2020)   Jupyter notebook
8/5/2020 Εργαστήριο με περισσότερη Python « « video (2020)   Jupyter notebook
14/5/2020 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video (2020) video(2010)    
15/5/2020 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video (2020) video(2010)  
21/5/2020 Εισαγωγή στη γλώσσα Java, διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα pdf pdf video (2020) video(2010)video(2010)
22/5/2020 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video (2020) video(2010)
28/5/2020 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java pdf   goat.tgz
29/5/2020 Αντικειμενοστρέφεια, εξαιρέσεις (στη Java) pdfpdf pdfpdf video (2020) video(2010)video(2010)
4/6/2020 Παράμετροι pdf pdf video (2020) video(2010)
11/6/2020 Ανακεφαλαίωση της ύλης

Τα βίντεο των διαλέξεων βρίσκονται συγκεντρωμένα στα παρακάτω αποθετήρια. Σε κάποια από αυτά, είναι πιθανό να πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ.

Βοηθητικό υλικό

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Η ύλη του μαθήματος, για τις εξετάσεις:

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εξετάσεις θα γίνουν με κλειστά βιβλία και σημειώσεις, αλλά μπορείτε να έχετε μαζί σας μια κόλλα Α4 με ότι πληροφορίες από την ύλη του μαθήματος θεωρείτε ότι χρειάζεστε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κόλλα να είναι χειρόγραφη (όχι εκτυπωμένη ή φωτοτυπία) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας σε εμφανές σημείο.

Το παραπάνω ισχύει τόσο για την κανονική όσο και για την επαναληπτική εξέταση.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνίσματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 10/03/2020, 11:13 UTC.