ΣΗΜΜΥ, Ε.Μ.Π.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ακαδ. Χρονιάς 2007-2008)

Η ιστοσελίδα της τρέχουσας Ακαδ. Χρονιάς 2008-2009 βρίσκεται στον σύνδεσμο του mycourses.ntua.gr και είναι υπό κατασκευή.

Για να προσπελάσετε τις νέες ιστοσελίδες του μαθήματος θα πρέπει να εγγραφείτε για αυτό το σκοπό στον ιστότοπο mycourses.ntua.gr  επιλέγοντας το μάθημα «Προγραμματιστικές Τεχνικές» του 2ου εξαμήνου.

 

ΣHMMY Κωδικός 3.4.03.2

Επικοινωνία | Ανακοινώσεις | Βαθμολογία | Ενημερωτικό Φυλάδιο | Συγγράμματα | Αξιολόγηση | Πρόγραμμα | Διαλέξεις | Φροντιστήρια | Διαδικτυακό Υλικό | Εργαστ. Ασκήσεις | Διαγωνίσματα Παλαιοτέρων Ετών | Ιστοσελίδες Παλαιοτέρων Ετών | Βιβλιογραφία | Ε.Μ.Π | ΗΜΜΥ | Γεν. Περιγραφή Μαθήματος |


Επικοινωνία

       
Διδάσκοντες: Α-Γ. Σταφυλοπάτης Κ. Κοντογιάννης   Γ. Μαΐστρος
  E-mail: andreas (at) cs.ntua.gr E-mail: kkontog (at) softlab.ntua.gr  

E-mail: maistros (at) cs.ntua.gr

  Τηλ. 210-772-2508 Τηλ. 210-772-2515   Τηλ. 210-772-2510  
  Γραφείο: 2.1.11 Γραφείο: 2.1.2   Γραφείο: 2.1.5  
  Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 13:00-14:00 Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 13:00-14:00   Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθεί  
         


Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις που αναρτώνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και που είναι σχετικές με το μάθημα και το προγραμμα των διαλέξεων βρίσκονται εδώ.

Σημ. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να δουν να τραπτά τους από την εξέταση Σεπτεμβρίου 2008 μπορούν να έρθουν τη Τρίτη 2/12/08 στο γραφείο 2.1.2 στις 9:30 - 11:30 το πρωί.


Βαθμοί (Ανεπίσημοι*)

Η ανεπίσημη βαθμολογία για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008 για τους νέους φοιτητές ειναι εδώ.

Η ανεπίσημη βαθμολογία για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2008 για τους παλαιούς φοιτητές ειναι εδώ..

* Ανεπίσημοι βαθμοί, είναι αυτοί οι βαθμοί που δεν έχουν ακόμη εκτυπωθεί επίσημα από τη Γραμματεία της Σχολής


Ενημερωτικό Φυλάδιο

Μπορείτε να βρείτε εδώ το ενημεωτικό φυλάδιο του μαθήματις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-06. (Το φυλάδιο για τη παρούσα χρονιά 2007-08 είναι υπό κατασκευή.)

 


Συγγράμματα

 

[1] B. Kernighan and D. Ritchie, "Η Γλώσσα Προγραμματισμού C", σε Ελληνική Μετάφραση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1990

[2] Ν. Μισυρλής, "Δομές Δεδομένων", Ιδιωτική Έκδοση

Θα υπάρξει ανακοίνωση μόλις παραληφθούν τα βιβλία.

 


Αξιολόγηση

80% Τελικό Διαγώνισμα  
30% Εργαστ. Άσκηση  
  15% Εξετάσιμη Σειρά Ασκήσεων Εργαστηρίου - Γ
  15% Εξετάσιμη Σειρά Ασκήσεων Εργαστηρίου - Δ
     
     

Το εργαστηρίο του μαθήματος θα έχει τέσσερις σειρές ασκήσεων Α, Β, Γ, και Δ. .Οι σειρές ασκήσεων Α και Β θα είναι προπαρασκευαστικές. Οι σειρές ασκήσεων Γ και Δ θα εξεταστούν την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων κατά την εξέταση του εργαστηρίου.

Όσοι φοιτητές επιλέξουν να μήν εξεταστούν στις ασκήσεις, θα έχουν συντελεστή βαθμολογίας 80% για το τελικό διαγώνισμα. Όσοι φοιτητές επιλέξουν να εξεταστούν στις ασκήσεις έχουν συντελεστή ασκήσεων 30% και συντελεστή για τελικό διαγώνισμα 80%.

 


Πρόγραμμα

Διαλέξεις: Αμφιθέατρο Α4 - Γενικές Έδρες (με κατανομή φοιτητών)
Τρίτη 15:00 - 18:00 CVETKOVIC, I. - ΜΑΣΟΥΡΗΣ, Η.
Παρασκευή 13:00 - 16:00 ΜΑΣΟΥΡΟΣ, Δ.. - ΨΥΛΛΑ, Ι.
 

 

Εργαστήριο    
Ημέρα / Ωρα Αίθουσες Αναθέσεις Υπεύθυνοι Βοηθοί Εργαστηρίου
Τρίτη / 12:45 - 14:30

PC Lab. Αιθ. 1

CVETKOVIC, I. - ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ, Ο.Σ. Θα ανακοιν.
Τρίτη / 12:45 - 14:30 PC Lab. Αιθ. 2 ΒΡΟΝΤΙΣΗ, Θ. - ΖΩΤΟΣ, Δ. Θα ανακοιν.
Τρίτη / 12:45 - 14:30

PC Lab. Αιθ. 3

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α., - ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ, Κ. Θα ανακοιν.
Πέμπτη / 10:45 - 12:30 PC Lab. Αιθ. 1 ΚΙΝΑΛΗΣ, Σ. - ΛΙΜΝΑΤΙΟΥ, Ι. Θα ανακοιν.
Πέμπτη / 10:45 - 12:30

PC Lab. Αιθ. 2

ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ,Ν.- ΜΠΑΡΜΑΓΙΑΝΝΗΣ,Γ. Θα ανακοιν.
Πέμπτη / 10:45 - 12:30 PC Lab. Αιθ. 3 ΜΠΑΤΡΗΣ, Κ. - ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Α. Θα ανακοιν.
Παρασκευή / 08:45 - 10:30

PC Lab. Αιθ. 1

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ,Ι.Α. - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ,Χ. Θα ανακοιν.
Παρασκευή / 08:45 - 10:30 PC Lab. Αιθ. 2 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ, Α. - ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ, Α. Θα ανακοιν.
Παρασκευή / 08:45 - 10:30 PC Lab. Αιθ. 3 ΤΣΙΓΚΡΗΣ, Ι. - ΨΥΛΛΑ, Ι. Θα ανακοιν.

 

Σημ. Τα εργαστήρια θα αρχίσουν από την Τρίτη 01/04/2008.

 


Διαλέξεις

Ενότητα 1 Χαρακτηριστικά της C, Τελεστές, Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 (Ενότητα - Γλώσσα C)
Ενότητα 2 Δομή Προγράμματος, ΑΤΔ, Μονοδιάστατοι Πίνακες Παραδείγματα Διάλεξη 2 (Ενότητα - Γλώσσα C)
Ενότητα 3 Εισαγωγή στη Πολυπλοκότητα Προγραμμάτων Διάλεξη 3 (Ενότητα - Πολυπλοκότητα)
Ενότητα 4 Πολυδιάστατοι Πίνακες, Δομές, Ενώσεις Διάλεξη 4 (Ενότητα - Δομές Δεδομένων)
Ενότητα 5 Δείκτες, Πίνακες και Δείκτες, Δείκτες σε Συναρτήσεις Διάλεξη 5 (Ενότητα - Δομές Δεδομένων)
Ενότητα 6 Στοίβες, Συνδεδεμένες Λίστες, Ουρές Διάλεξη 6 (Ενότητα - Δομές Δεδομένων)
Ενότητα 7 Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Λίστες, Ταξινομημένες Λίστες Διάλεξη 7 (Ενότητα - Δομές Δεδομένων)
Ενότητα 8 Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα, Διάσχυση Δυαδικών Δένδρων Διάλεξη 8 (Ενότητα - Δομές Δεδομένων)
Ενότητα 9 Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Δένδρα AVL Διάλεξη 9 (Ενότητα - Αλγόρθμοι Αναζήτησης)
Ενότητα 10 Πίνακες Κατεκερματισμού (Hash Tables) - Διάλεξη εκτός εξετάσιμης ύλης Διάλεξη 10 (Ενότητα - Αλγόριθμοι Αναζήτησης)
Ενότητα 11 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Διάλεξη 11 (Ενότητα - Αλγόριθμοι Ταξινόμησης)
Ενότητα 12 Γράφοι Διάσχιση Γράφων Διάλεξη 12 (Ενότητα - Γράφοι)
 

Διαφάνειες (Φροντιστήρια - Παραδείγματα)

Ενότητα 1:
Ενότητα 2:
Χαρακτηριστικά της C, Τελεστές, Έλεγχος Ροής, Χρήση του DevC++ Φροντιστήριο 1α, Φροντιστήριο 1β, Φροντιστήριο 1γ (DevC++)

Δομή Προγράμματος, ΑΤΔ, Μονοδιάστατοι Πίνακες Παραδείγματα

Φροντιστήριο 2
Ενότητα 3:
Εισαγωγή στη Πολυπλοκότητα Προγραμμάτων Φροντιστήριο 3
Ενότητα 4
Πολυδιάστατοι Πίνακες, Δομές, Ενώσεις Φροντιστήριο 4
Ενότητα 5
Δείκτες, Πίνακες και Δείκτες, Δείκτες σε Συναρτήσεις Φροντιστήριο 5
Ενότητα 6
Στοίβες, Συνδεδεμένες Λίστες, Ουρές Φροντιστήριο 6
Ενότητα 7
Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Λίστες, Ταξινομημένες Λίστες Φροντιστήριο 7
Ενότητα 8
Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα, Διάσχυση Δυαδικών Δένδρων Φροντιστήριο 8
Ενότητα 9
Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Δένδρα AVL Φροντιστήριο 9
Ενότητα 10
Πίνακες Κατεκερματισμού (Hash Tables) Φροντιστήριο 10
Ενότητα 11
Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Φροντιστήριο 11 Εφαρμογή με δυναμική εξομοίωση αλγορίθμων ταξινόμησης (υλοποίηση Martin Walfisz)
Ενότητα 12
Γράφοι Διάσχιση Γράφων Φροντιστήριο 12

 


Σχετικό Διαδικτυακό Υλικό

Ενότητα 1 Εργαλεία, Χρήση Εργαλείων, Παραδείγματα, Γλώσσα C Συνδεσμ. 1-α, Συνδεσμ. 1-β, Συνδεσμ. 1-γ, Συνδεσμ. 1-δ, Συνδεσμ. 1-3, Συνδεσμ. 1-ζ, Σύνδεσμ. 1-η, Συνδεσμ 1-θ,
Ενότητα 2 Δομή Προγράμματος, ΑΤΔ, Μονοδιάστατοι Πίνακες Παραδείγματα Συνδεσμ. 2-α
Ενότητα 3 Εισαγωγή στη Πολυπλοκότητα Προγραμμάτων Συνδεσμ. 3-α
Ενότητα 4 Πολυδιάστατοι Πίνακες, Δομές, Ενώσεις Συνδεσμ. 4-α
Ενότητα 5 Δείκτες, Πίνακες και Δείκτες, Δείκτες σε Συναρτήσεις Συνδεσμ. 5-α
Ενότητα 6 Στοίβες, Συνδεδεμένες Λίστες, Ουρές Σύνδεσμ. 6-α
Ενότητα 7 Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Λίστες, Ταξινομημένες Λίστες Συνδεσμ. 7-α
Ενότητα 8 Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα, Διάσχυση Δυαδικών Δένδρων Συνδεσμ. 8-α
Ενότητα 9 Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, Δένδρα AVL Συνδεσμ. 9-α
Ενότητα 10 Πίνακες Κατεκερματισμού (Hash Tables) Συνδεσμ. 10-α
Ενότητα 11 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Συνδεσμ. 11-α
Ενότητα 12 Γράφοι Διάσχιση Γράφων Συνδεσμ. 12-α

 


Εργαστηριακές Ασκήσεις

Πρόγραμμα Εργαστηρίου Θα ανακοινωθεί
1η Σειρά Ασκήσεων Ασκήσεις 1
2η Σειρά Ασκήσεων Ασκήσεις 2
3η Σειρά Ασκήσεων Ασκήσεις 3
4η Σειρά Ασκήσεων Ασκήσεις 4 (Ορθή Επανάλληψη 26/06/08- Προαιρετική - bonus)

 


Διαγωνίσματα Προηγούμενων Ετών

Υπό Κατασκευή


Ιστοσελίδες Προηγούμενων Ετών

2003
2004
2005
2006
2007

 


Βιβλιογραφία

Μπορείτε να βρείτε το ενημεωτικό φυλάδιο για το μάθημα είναι εδώ