Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.01.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2013
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων
Διαλέξεις: 29/11 | 5/12 | 6/12 | 9/12 | 13/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 7/3

 

Ανακοινώσεις

30/11/2014 Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης (Σεπτέμβριος 2014, ημερομηνία εξέτασης 30/9/2014) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος.
1/8/2014 Η βαθμολογία της "επί πτυχίω" εξέτασης (Ιούλιος 2014, ημερομηνία εξέτασης 24/7/2014) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος. Οι βαθμοί έχουν κατατεθεί στη γραμματεία.
11/7/2014 Η βαθμολογία της κανονικής εξέτασης (Φεβρουάριος 2014, ημερομηνία εξέτασης 18/3/2014) είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας του μαθήματος.
10/3/2014 Η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση του μαθήματος περιέχεται στις σημειώσεις, οι οποίες διατίθενται και ηλεκτρονικά στην τελική τους μορφή από αυτή τη σελίδα. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Οι σπουδαστές μπορούν να λύσουν τα προγραμματιστικά θέματα της εξέτασης σε όποια γλώσσα επιθυμούν από τις παρακάτω: Pazcal, C, ή Pascal. Τα θέματα θα είναι κοινά και δε θα προϋποθέτουν γνώση κάποιας συγκεκριμένης από αυτές τις τρεις γλώσσες.
10/3/2014 Οι σημειώσεις του μαθήματος μοιράζονται (σε όσους πρωτοετείς δεν τις πήραν) από σήμερα Δευτέρα 10/3 και κάθε μέρα, ώρα 16:00-18:00 στο εργαστήριο CoreLab (1.1.3, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων).
7/2/2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο βάρδιες: τη Δευτέρα 10/2 (ομάδες Δευτέρας και Παρασκευής με γράμματα Π-Σ) και την Πέμπτη 13/2 (ομάδες Πέμπτης και Παρασκευής με γράμματα Τ-Ω). Την Παρασκευή 14/2 το εργαστήριο θα είναι ανοιχτό για όσους σπουδαστές επιθυμούν να υποβάλουν ασκήσεις της 5ης σειράς και της 6ης σειράς.
10/1/2014 Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από Δευτέρα 10/2 έως Παρασκευή 14/2. Για την εξάσκησή σας, δείτε την 7η σειρά ασκήσεων.
10/1/2014 Η πρόοδος του μαθήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δε θα πραγματοποιηθεί. Αντ' αυτής, θα ανακοινωθούν τα θέματα της προόδου και (μετά από μία εβδομάδα) θα συζητηθούν οι λύσεις τους στο μάθημα (χωρίς συσχέτιση με τη βαθμολογία).
29/11/2013 Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1, 2 και 3. Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.
Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόγραμμα μαθημάτων, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις!

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

Άλλες πηγές

Martin Davis, Μηχανές της Λογικής: Οι Μαθηματικοί και οι Απαρχές του Υπολογιστή.
Τίτλος πρωτοτύπου: Engines of Logic: Mathematicians and the Origin of the Computer

 

Διαλέξεις

Παράδοση 29/11/2013

Παράδοση 5/12/2013

Παράδοση 6/12/2013

Παράδοση 9/12/2013

Παράδοση 13/12/2013

Παράδοση 20/12/2013

Παράδοση 10/1/2014

Παράδοση 17/1/2014

Παράδοση 24/1/2014

Παράδοση 31/1/2014

Παράδοση 7/2/2014

Παράδοση 14/2/2014

Παράδοση 21/2/2014

Παράδοση 28/2/2014

Παράδοση 7/3/2014

 

Τελευταία αλλαγή: 11/7/14, 18:18.