Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ερευνητικά Θέματα Υλοποίησης Γλωσσών Προγραμματισμού

http://courses.softlab.ntua.gr/plimpl/

Ερευνητικά Θέματα Υλοποίησης Γλωσσών Προγραμματισμού
(Research Topics in Programming Language Implementation)

Μεταπτυχιακό μάθημα
ΣΗΜΜΥ, κωδικός 688

Εξάμηνο: Χειμερινό 2009
Διδάσκων:
Κωστής Σαγώνας    ()    γρ. 1.1.21    τηλ: 210-772-2487

Διαλέξεις και υλικό: 1234525/112/1215/1212/113/114/1

 

Ανακοινώσεις

9/10/2009

Ενημερώθηκε η ιστοσελίδα με τα θέματα (και τα αντίστοιχα papers) που θα παρουσιαστούν από τους σπουδαστές στο δεύτερο μέρος του μαθήματος.

15/10/2009

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται ως επί το πλείστον κάθε Τετάρτη 15:30–18:30, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού (SoftLab).
Το πρώτο μάθημα είναι στις 21 Οκτωβρίου.

 

Γενικά

 

Διαλέξεις και υλικό

#
Θέμα Διάλεξης ή Παρουσίασης
Διαφάνειες
Papers
1 Εισαγωγή και Θεμέλια της Ανάλυσης Ροής Δεδομένων (Dataflow Analysis) pdf
2 Ανάλυση Ροής Δεδομένων για Βελτιστοποίηση Κώδικα pdf
3 Μορφή SSA (Static Single Assignment) pdf
4 Διανομή Καταχωρητών (Register Allocation) pdf
5 Βελτιστοποιήσεις Ελέγχου Ροής pdf
25/11/2009 The Cilk programming language (τώρα κυρίως εδώ) pdf pdf
2/12/2009 The CHESS race detection tool .ppt pdf pdf pdf
15/12/2009 IBM's X10 programming language (τώρα κυρίως εδώ) .ppt pdf
11/1/2010 Sun's Fortress pdf pdf
13/1/2010 OpenMP TBA
14/1/2010 OpenCL (Open Computing Language) TBA

 

Projects

 

Τελευταία αλλαγή: 9/11/09, 17:38.