Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τενολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

Η ενότητα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία και πραγματείες)

Φροντιστηριακό υλικό (παρουσιάσεις, σύνδεσμοι και λογισμικό)

Git

Gradle

Spock

Παράδειγμα ανάπτυξης Java library με Gradle και Spock (Union-Find)

Παλιότερο παράδειγμα Java web app με χρήση Gradle

 

Τελευταία αλλαγή: 2/11/2017.