Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τενολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Διατύπωση της εργασίας

Η διατύπωση της εργασίας, που οριοθετεί τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις.

Πρώτο παραδοτέο

Το πρώτο παραδοτέο της εργασίας σας θα είναι το Stakeholders Requirements Specification, έγγραφο το οποίο θα πρέπει να διαμορφώσετε με βάση αυτό το template (updated) και ακολουθώντας τις εξής οδηγίες. Επί της ουσίας, το έγγραφο καλύπτει την υψηλού επιπέδου καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους (με την ευρεία έννοια) στο υπό ανάπτυξη Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να οριοθετήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο του δικού σας Παρατηρητηρίου (για παράδειγμα, μπορείτε να θεωρήσετε ότι το Παρατηρητήριο σας θα αφορά μόνο τα υγρά καύσιμα), εφόσον διατηρείτε τους ελάχιστους κοινούς περιορισμούς της διατύπωσης της εργασίας.

Το έγγραφο θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 3/12/2018 (updated). Η παράδοση του εγγράφου -καθώς και όλων των επόμενων παραδοτέων- θα γίνει μέσω του git repository της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη καταχώριση (git commit) που είναι προγενέστερη της προθεσμίας, με βάση την αυτόματη χρονοσήμανση των καταχωρίσεων που λαμβάνει χώρα στο git.

Θυμίζουμε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα private git repository σε κάποια από τις σχετικές υπηρεσίες (Github, Bitbucket, Gitlab), στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας και στο οποίο θα πρέπει να προσκληθεί (με δικαιώματα Write) τουλάχιστον ένας από τους διδάσκοντες. Σε κάθε repository θα πρέπει να προσθέσετε ένα κεντρικό README.md αρχείο, στο οποίο να αναγράφονται το όνομα της ομάδας σας και τα στοιχεία των μελών της (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ).

Για το πρώτο παραδοτέο, θα πρέπει να φτιάξετε έναν φάκελο docs, στον οποίο θα πρέπει να ενσωματώσετε το έγγραφο Stakeholders Requirements Specification σε μορφή PDF με το όνομα StRS.pdf.

 

Τελευταία αλλαγή: 13/11/2017.