Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τενολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

Η ενότητα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία και πραγματείες)


Alan J. Perlis, “Epigrams on Programming”, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 17, Issue 9, Sep. 1982, p. 7-13. Σύνδεσμος

N. Wirth, “A Plea for Lean Software”, IEEE Computer, Vol 28, Issue 2, Feb. 1995, p. 64-68.

Robert L. Glass, “Facts and Fallacies of Software Engineering”, Addison Wesley, 2002, 0-321-11742-5.

Fred P. Brooks, “No Silver Bullet — Essence and Accident in Software Engineering”, Proceedings of the IFIP Tenth World Computing Conference, April 1987, p. 1069-1076. Σύνδεσμος

Fred P. Brooks, “The Mythical Man Month”, Addison-Wesley, 1975, 0-201-00650-2.

Donald E. Knuth, “Computer Programming as an Art”, Communications of the ACM, Vol. 7, Issue 12, Dec. 1974, p. 667-673. Σύνδεσμος

E.W. Dijkstra, “EWD316: A Short Introduction to the Art of Programming”, August 1971. Σύνδεσμος

Paul Graham, “Hackers and Painters”, O’Reilly Media, 2004, 0-596-00662-4. Το ομώνυμο essay

Winston. W. Royce, “Managing the development of large software systems: concepts and techniques”, Proceedings of the 9th International Conference of Software Engineering, 1987, p. 328 - 338. Η πρώτη έκδοση του άρθρου (1970)

Φροντιστηριακό υλικό (παρουσιάσεις, σύνδεσμοι και λογισμικό)


Git

Εισαγωγή στο git

Επίσημη σελίδα

Pro Git book

A successful git branching model

Gradle

Εισαγωγή στο gradle

Επίσημη σελίδα

Οδηγός χρήσης

Ανάπτυξη Java web app με χρήση Gradle

Git repository

Gradle web app plugin

Java Servlet Specification

Java Servlet Tutorial

Java Server Pages

 

Τελευταία αλλαγή: 2/11/2017.