Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softdev/

Εργαλεία ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης λογισμικού

Παρακάτω προτείνονται διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν τη σωστή ανάπτυξη και την εύρευση λαθών λογισμικού σε προγράμματα, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος “Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού” από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

Εργαλεία ελέγχου προγραμμάτων

Εργαλεία στατικής και δυναμικής ανάλυσης

 

Τελευταία αλλαγή: 23/03/2021, 08:24 UTC.