Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softdev/

Δημοσιεύσεις από την πρόσφατη βιβλιογραφία

 

Τελευταία αλλαγή: 23/03/2021, 08:24 UTC.