Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές

https://courses.softlab.ntua.gr/progtech/

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3138.2

Εξάμηνο: Εαρινό 2020
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Άρης Παγουρτζής   ()   γρ. 1.1.4   τηλ: 210-772-1640
Γιώργος Στάμου   ()   γρ. 1.1.7   τηλ: 210-772-3040
Γιώργος Γκούμας   ()   γρ. 2.1.34Β   τηλ: 210-772-2402
Γιώργος Αλεξανδρίδης   ()   γρ. 1.1.24   τηλ: 210-772-2262
Γιώργος Σιόλας   ()   γρ. 1.1.24   τηλ: 210-772-2262
Παρασκευή Τζούβελη   ()   γρ. 1.1.23   τηλ: 210-772-4351

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Ασκήσεις, Παλαιότερα έτη

 

Ανακοινώσεις

4/6/2020

Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην κανονική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με συνδυασμό των τρόπων εξέτασης Α, Β2γ και Β2δ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). Με την εξέταση θα ελεγχθεί η επάρκεια των γνώσεων των εξεταζόμενων και θα απονεμηθεί βαθμός απαλλαγής (pass/no-pass).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα δοθεί γραπτή εξέταση στο σπίτι με παράδοση εντός τριών (3) ημερών, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Σχολής. Η εξέταση αυτή θα αφορά την επίλυση ενός προγραμματιστικού προβλήματος. Οι εξεταζόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις λύσεις τους σε αυτόματο σύστημα ελέγχου που θα τους υποδειχθεί. Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ.
  • Θα δοθεί ηλεκτρονική σύγχρονη εξ αποστάσεως εξέταση τύπου quiz, διάρκειας μίας (1) ώρας, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Σχολής. Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ και με επίδειξη της ταυτότητάς τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η υποβολή των λύσεων θα γίνει πάλι μέσω του συστήματος κεντρικής ταυτοποίησης του ΕΜΠ. Τα θέματα της εξέτασης θα είναι είτε πολλαπλής επιλογής είτε μικρές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και θα καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος, καθώς επίσης και το παραπάνω προγραμματιστικό πρόβλημα.
  • Για τους πρωτοετείς σπουδαστές, θα προσμετρηθεί ο βαθμός τους από τις σειρές προγραμματιστικών ασκήσεων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
28/2/2020

Η σελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο mycourses.

 

Υλικό

Ασκήσεις

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2017-18, 2007-08 έως 2016-17, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02, 2000-01.

 

Τελευταία αλλαγή: 04/03/2020, 21:46 UTC.