Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές

https://courses.softlab.ntua.gr/progtech/

Προγραμματιστικές Τεχνικές

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.03.2

Εξάμηνο: Εαρινό 2006
Διδάσκοντες:
Γιάννης Μαΐστρος   ()   γρ. 2.1.5   τηλ: 210-772-2511
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

 

 

Τελευταία αλλαγή: 23/12/2016, 15:09 UTC.