Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Το PCLAB ΗΜΜΥ βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου της Σχολής ΗΜΜΥ.

Ομάδα
Ημέρα και ώρα
Ονόματα
Υπεύθυνοι και βοηθοί
Α1 ΔΕ 12:45-14:45 Α - Β  
Α2 ΔΕ 12:45-14:45 Γ - Δ  
Α3 ΔΕ 12:45-14:45 Ε - ΚΑ  
Β1 ΤΕ 08:45-10:45 ΚΕ - ΚΩ  
Β2 ΤΕ 08:45-10:45 Λ - ΜΟ  
Β3 ΤΕ 08:45-10:45 ΜΠ - ΠΑΝ  
Γ1 ΠΕ 12:45-14:45 ΠΑΠ - Ρ  
Γ2 ΠΕ 12:45-14:45 Σ  
Γ3 ΠΕ 12:45-14:45 Τ - Ω  

 

Τελευταία αλλαγή: 06/10/2020, 17:28 UTC.