Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Το PCLAB ΗΜΜΥ βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου της Σχολής ΗΜΜΥ.

Ομάδα
Ημέρα και ώρα
PCLAB
Ονόματα
Υπεύθυνοι και βοηθοί
Α1 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (1)

Α - ΒΛ

 
Α2 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (2)

ΒΟ - Ε

 
Α3 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (3)

Ζ - ΚΑΡ

 
Β1 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB HMMY (1)

ΚΑΣ - ΚΩ

 
Β2 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB HMMY (2)

Λ - ΜΗ

 
Β3 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB HMMY (3)

ΜΙ - Ο

 
Γ1 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (1)

Π

 
Γ2 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (2)

Ρ - Σ

 
Γ3 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (3)

Τ - Ω

 

 

Τελευταία αλλαγή: 10/10/14, 15:16.