Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Διαθέσιμες Υλοποιήσεις

Παρακάτω προτείνονται διάφορες υλοποιήσεις της γλώσσας Pascal, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος "Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, οι τρέχουσες (κατά τη δημιουργία αυτής της σελίδας) εκδόσεις του παρακάτω λογισμικού υπάρχουν σε τοπικά αντίγραφα ώστε να αποφεύγονται προβλήματα "σπασμένων" συνδέσμων και καθυστερήσεων στη μεταφορά τους. Τα τοπικά αντίγραφα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πιθανώς υπάρχουν νεώτερες εκδόσεις στα αντίστοιχα sites.

Οι υλοποιήσεις προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές, μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

 

DJGPP: GNU Pascal 1.1

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία.

URL http://www.delorie.com/djgpp/
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/Binaries/djgpp/
Υλοποίηση

Οδηγίες, readme.1st (20K)
Development, djdev203.zip (1,502K)
GNU BinUtils, bnu214b.zip ( 3,198K)
GNU Pascal compiler, gpt112b.zip (682K)
GNU debugger, gdb53b.zip (1,565K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: (1) αποσυμπιέστε τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης (π.χ. στο c:\djgpp) διατηρώντας τη δομή τους, (2) ορίστε στη μεταβλητή περιβάλλοντος DJGPP τη θέση του αρχείου djgpp.env (π.χ. c:\djgpp\djgpp.env), και (3) προσθέστε το directory όπου βρίσκονται τα εκτελέσιμα (π.χ. c:\djgpp\bin) στο path. Το τελευταίο αρχείο (debugger) είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι δεν το χρειάζεστε αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο.

 

Free Pascal 1.0.10

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία. Διαθέσιμος και για πολλές άλλες πλατφόρμες εκτός των Microsoft Windows.

URL http://www.freepascal.org/
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/Binaries/freepascal/
Υλοποίηση

Πλήρες πακέτο, w321010full.zip (26,867K)
Χωρίς source code και GNU Utilities, w321010.zip (18,844K)
Πλήρες πακέτο με υποστήριξη DOS/GO32v2, dosw321010full.zip (39,981K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε ένα από τα παραπάνω αρχεία σε κάποιο directory και εκτελέστε το πρόγραμμα install.exe.

 

Borland Turbo Pascal v. 3.02

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία.

URL http://community.borland.com/article/images/20792/tp302.zip
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/Binaries/Borland/
Υλοποίηση Πλήρες πακέτο, tp302.zip (167K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε τo αρχείo στο επιθυμητό directory εγκατάστασης, διατηρώντας τη δομή του, και ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που περιέχονται στο αρχείο readme.

 

Τελευταία αλλαγή: 20/10/06, 14:38.