Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Το Νέο PCLAB ΗΜΜΥ βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Νέου Κτιρίου της Σχολής ΗΜΜΥ.  Το PCLAB Central βρίσκεται στο Κτίριο του Υπολογιστή.  Η μία (μεγαλύτερη) αίθουσα του βρίσκεται στον πρώτο όροφο και η άλλη (μικρότερη) αίθουσα στο ισόγειο.

Ομάδα
Ημέρα και ώρα
PCLAB
Ονόματα
Υπεύθυνος και βοηθοί
Α1 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (πάνω)

Α - ΑΝΤΩ

Γκουντούνα
Α2 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (πάνω)

ΑΡΓΥ - ΓΕΡΑ

Φουρτούνης
Α3 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (κάτω)

ΓΕΡΟ - ΔΑΛΑ

(TBA)
Α4 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (1)

ΔΑΡΣ - ΖΑΦ

Βακαλόπουλος
Α5 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (2)

ΖΑΧ - ΚΑΛΑΘ

Κορφιάτης
Α6 ΔΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (3)

ΚΑΛΑΜ - ΚΑΡΒ

Κουβέλη
Β1 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (πάνω)

ΚΑΡΕ - ΚΟΛ

Τόλιας
Β2 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (πάνω)

ΚΟΜ - ΚΡΥ

Βαρυτιμίδης
Β3 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB Central (κάτω)

ΚΥΡ - ΜΑΚ

Σούλιου
Β4 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (1)

ΜΑΝ - ΜΠΑΜ

Νάκος
Β5 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (2)

ΜΠΑΤ - ΝΙ

Κουτρής
Β6 ΠΕ 12:45-14:45

PCLAB ΗΜΜΥ (3)

ΝΟ - ΠΑΠ

Αναγνωστόπουλος
Γ1 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB Central (πάνω)

ΠΑΡ - ΣΑΚ

Πετούση, Παναγέας
Γ2 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB Central (πάνω)

ΣΑΜ - ΣΠΗ

Γκόμπελ, Γαλάνης
Γ3 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB Central (κάτω)

ΣΠΥ - ΤΖΑΒ

Σούλιου
Γ4 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (1)

ΤΖΑΝ - ΤΣΙΑΜ

Συργκάνης, Αγγελής
Γ5 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (2)

ΤΣΙΑΝ - ΧΑΡΑ

Γερακιός
Γ6 ΠΑ 08:45-10:45

PCLAB ΗΜΜΥ (3)

ΧΑΡΙ - Ω

Βεργούλης

 

Τελευταία αλλαγή: 4/10/08, 10:30.