Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Διαθέσιμες Υλοποιήσεις

Παρακάτω προτείνονται διάφορες υλοποιήσεις της γλώσσας Pascal, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος "Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι υλοποιήσεις προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές, μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

 

DJGPP: GNU Pascal 1.1

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία.

URL http://www.delorie.com/djgpp/
Υλοποίηση

Οδηγίες, readme.1st (20K)
Development, djdev203.zip (1,502K)
GNU BinUtils, bnu214b.zip ( 3,198K)
GNU Pascal compiler, gpt112b.zip (682K)
GNU debugger, gdb53b.zip (1,565K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης, διατηρώντας τη δομή τους, και ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που περιέχονται στο αρχείο readme.1st. Το τελευταίο αρχείο (debugger) είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι δε χρειάζεται να τα μεταφέρετε αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο.

 

Free Pascal 1.0.10

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία. Διαθέσιμος και για πολλές άλλες πλατφόρμες εκτός των Microsoft Windows.

URL http://www.freepascal.org/
Υλοποίηση

Πλήρες πακέτο, w321010full.zip (26,867K)
Χωρίς source code και GNU Utilities, w321010.zip (18,844K)
Πλήρες πακέτο με υποστήριξη DOS/GO32v2, dosw321010full.zip (39,981K)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε ένα από τα παραπάνω αρχεία σε κάποιο directory και εκτελέστε το πρόγραμμα install.exe.

 

Borland Turbo Pascal v. 3.02

Μεταγλωττιστής Pascal και συνοδευτικά εργαλεία.

URL http://community.borland.com/article/images/20792/tp302.zip
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/progintro/Binaries/tp302.zip (167K)
Διαθέσιμο μόνο μέσω του δικτύου υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: αποσυμπιέστε τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης, διατηρώντας τη δομή τους, και ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που περιέχονται στο αρχείο readme.

 

Τελευταία αλλαγή: 22/3/04, 0:21.