Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις αφαιρέθηκαν από την κύρια σελίδα του μαθήματος λόγω παλαιότητας. Στην κύρια σελίδα του μαθήματος έχουν διατηρηθεί οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.

 

15/1/2004 Το έκτακτο μάθημα που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 17/1 δε θα πραγματοποιηθεί. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί άλλο έκτακτο μάθημα σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
29/12/2003 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από Δευτέρα 19/1 έως Παρασκευή 23/1.
12/12/2003 Το Σάββατο 17/1 θα γίνει μάθημα προς αναπλήρωση χαμένων ωρών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο.
12/12/2003 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10/1/2004, ώρα που θα ανακοινωθεί, στα Αμφιθέατρα και τα Σχεδιαστήρια των Γενικών Εδρών, με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Η εξεταστέα ύλη θα περιέχει τα κεφάλαια 1 έως και 12 των σημειώσεων.
12/12/2003 Τη Δευτέρα 22/12 τα εργαστήρια του μαθήματος θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
12/12/2003 Οι σημειώσεις του μαθήματος θα μοιραστούν στους πρωτοετείς σπουδαστές την Παρασκευή 19/12, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
11/11/2003 Εκτός των ωρών εργαστηρίου που έχουν ήδη ανακοινωθεί, το Εργαστήριο PCLΑΒ HMMY θα είναι ανοικτό και στη διάθεση των σπουδαστών του μαθήματος κάθε Τρίτη, ώρα 15:00-17:00 και κάθε Πέμπτη, ώρα 13:00-15:00 (ελεύθερες ώρες).
31/10/2003 Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 14:30–17:00, στις Γενικές Έδρες, Αμφιθέατρα 1 και 3.
14/10/2003

Οι σπουδαστές που περιμένουν μετεγγραφή στη Σχολή ΗΜΜΥ μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα (διαλέξεις, εργαστήριο και εξετάσεις) όπως και οι υπόλοιποι.

 

Τελευταία αλλαγή: 17/3/04, 9:54.