Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων

https://courses.softlab.ntua.gr/progds/

Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων

Μεταπτυχιακό μάθημα, χειμερινού εξαμήνου
(ΔΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση), κωδικός 716

Εξάμηνο: Χειμερινό 2021
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21 Παλιό Κτ. ΗΜΜΥ   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φουσκάκης   ()   γρ. 205 Κτίριο Ε   τηλ: 210-772-1702

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Περιγραφή, Σύνδεσμοι, Εργασία, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 13/9 | 14/9 | 16/9 | 20/9 | 21/9 | 23/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 7/10 | 4/11

 

Ανακοινώσεις

2/12/2021

Εργαστηριακή εξέταση, σε Python και R.

23/11/2021

Την Πέμπτη 2/12, ώρα 15:00-18:00, θα γίνει η εργαστηριακή εξέταση και για τα δύο μέρη του μαθήματος (Python + R). Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Η παράδοση των γραπτών (όπως και αργότερα η παράδοση των εργασιών του μαθήματος) θα γίνει στο Helios. Παρακαλούμε, φροντίστε να έχετε εγγραφεί στο μάθημα μέχρι τότε.

30/9/2021

Για το μέρος του μαθήματος που διδάσκεται από τον κ. Φουσκάκη (R), δείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά το μέρος του μαθήματος που διδάσκεται από τον κ. Παπασπύρου (Python).

10/9/2021

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν τη Δευτέρα 13/9. Για τις πρώτες τρεις βδομάδες (εντατικά μαθήματα Python) οι διαλέξεις θα είναι βιντεοσκοπημένες (Δευτέρα και Τρίτη) και θα υπάρχει ένα δίωρο την Πέμπτη, ώρα 17:00–19:00, για ερωτήσεις, απορίες και επιπλέον ασκήσεις. Οι ζωντανές διαλέξεις θα γίνονται ηλεκτρονικά (λόγω των μέτρων πρόληψης COVID-19) στο Microsoft Teams.

Όσοι σπουδαστές διαθέτετε κωδικό ΕΜΠ, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας χρησιμοποιώντας τον κωδικό ομάδας tai7v73 (δείτε οδηγίες για το MS Teams). Οι σπουδαστές που δε διαθέτουν (ακόμη) κωδικό ΕΜΠ θα πρέπει να εγγραφούν ως guests. Οι φετινοί εισακτέοι του ΔΠΜΣ έχουν ήδη προστεθεί, με τα e-mail που έχουν δώσει στη γραμματεία. Άλλοι σπουδαστές που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το μάθημα και δε διαθέτουν κωδικό ΕΜΠ μπορούν να στέλνουν e-mail στον κ. Παπασπύρου.

 

Υλικό

Γενικά

Περιγραφή

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με τις γλώσσες Python και R. Εξερεύνηση δεδομένων και στατιστική μοντελοποίηση.

Εισαγωγή στην γλώσσα Python. Τύποι δεδομένων: Λίστες, λεξικά, κλπ. Ροή ελέγχου. Συναρτήσεις και πακέτα λογισμικού. Αντικείμενα και αντικειμενοστρέφεια. Βιβλιοθήκες επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων (numpy, pandas, κλπ). Βιβλιοθήκες απεικόνισης δεδομένων (maplotlib, κλπ.). Βασικές βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης (scikit-learn). Εφαρμογές.

Εισαγωγή στην στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικοί τελεστές. Βασικοί τύποι και δομές δεδομένων: διανύσματα, πίνακες, λίστες, dataframes. Δημιουργία, εισαγωγή, προ-επεξεργασία, διαχείριση και βασικοί μετασχηματισμοί δεδομένων. Ροή ελέγχου. Βιβλιοθήκες απεικόνισης δεδομένων (ggplot, κλπ.). Βασικές βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης (e1071, rpart, κλπ.). Εφαρμογές.

Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες για προπόνηση:

Εργασία

Πρόβλημα “time-travel”: ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο και βγάλτε όσα μεγαλύτερο κέρδος μπορείτε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης!

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τo ακαδημαϊκό έτος: 2020-21, 2019-20, 2018-19.

 

Διαλέξεις

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 13/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 14/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Ερωτήσεις, απορίες και ασκήσεις 16/9/2021

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 20/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 21/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Ερωτήσεις, απορίες και ασκήσεις 23/9/2021

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 28/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 29/9/2021

Σημειώσεις PDF color, Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Ερωτήσεις, απορίες και ασκήσεις 30/9/2021

Βιντεοσκοπημένο εργαστήριο 7/10/2021

Jupyter notebook IPYNB και video διάλεξης IPYNB.

Επαναληπτικό εργαστήριο 4/11/2021

 

Τελευταία αλλαγή: 11/09/2021, 08:19 UTC.