Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία

 

Κανονική περίοδος

Αριθμός
Μητρώου
Τελικός
βαθμός
03098725 8
03102738 6
03103020 10
03103055 9
03103060 8
03103066 2
03103088 10
03103112 5
03103122 10
03103136 10
03103201 7
03103314 5
03103712 7
03103714 7
03104610 9
03104617 8
03104687 4

 

Τελευταία αλλαγή: 10/6/08 16:05.