Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης

 

Εξέταση για τους επί πτυχίω σπουδαστές (6/6/2007)

Αριθμός
Μητρώου
Εξέταση στη
Θεωρία Γλωσσών
Προγραμματισμού
Άσκηση στη
Θεωρία Γλωσσών
Προγραμματισμού
Ασκήσεις στην
Επεξεργασία
Φυσικής Γλώσσας
Τελικός
βαθμός
(στα 100)
(προαιρετική)
(στα 10)
(στα 10)
03102001 87      
03102028 92      
03102029 62      
03102056 99      
03102017 100      
03102278 90      
03102005 97      

 

Τελευταία αλλαγή: 27/6/07, 17:48.