Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξέτασης
Σεπτεμβρίου 2005

 

Αριθμός
Μητρώου
Εξέταση στη
Θεωρία Γλωσσών
Π ρογραμματισμού
Άσκηση στη
Θεωρία Γλωσσών
Π ρογραμματισμού
Ασκήσεις στην
Επεξεργασία
Φυσικής Γλώσσας
Τελικός
βαθμός
(στα 100)
(προαιρετική)
(στα 10)
(στα 10)
03099088 66,00 9,5 10
03100087 69,00 9,5 10
03100124 48,50 9,0 9
03100138 82,00 9,5 10
03100195 52,50 6,0 7
03101024 61,50 10,0 10

 

Τελευταία αλλαγή: 14/11/05, 16:36.