Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης
Φεβρουαρίου 2005

 

Αριθμός
Μητρώου
Εξέταση στη
Θεωρία Γλωσσών
Π ρογραμματισμού
Άσκηση στη
Θεωρία Γλωσσών
Π ρογραμματισμού
Ασκήσεις στην
Επεξεργασία
Φυσικής Γλώσσας
Τελικός
βαθμός
(στα 100)
(προαιρετική)
(στα 10)
(στα 10)
03099029 37,50 9,0 8
03099088 66,00  —
03100045 62,50 καλή 10,0 10
03100046 66,50 9,5 10
03100070 80,00 9,5 10
03100088 89,50 9,5 10
03100124 48,50 — 
03100183 46,00 πολύ καλή 9,5 9
03100195 52,50  —
03100344 72,50 10,0 10
03100351 0,00 — 
03100668 92,50 πολύ καλή 9,5 10
03101024 61,50 — 

 

Τελευταία αλλαγή: 25/4/05, 20:13.