Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

https://courses.softlab.ntua.gr/pl2/

Η βιβλιογραφία αυτή θα συμπληρώνεται και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Μαθηματική λογική

[Ryan92]    M. Ryan and M. Sadler, "Valuation Systems and Consequence Relations", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 1: Mathematical Structures, pp. 1-78, Oxford Science Publications, 1992.

Λάμβδα λογισμός και παρεμφερή συστήματα

[Bare92]    H.P. Barendregt, "Lambda Calculi with Types", in Handbook of Logic in Computer Science, S. Abramsky, D.M. Gabbay and T.S.E. Maibaum, editors, vol. 2: Computational Structures, pp. 118-309, Oxford Science Publications, 1992.

Συστήματα τύπων

[Mitc90]    J.C. Mitchell, "Type Systems for Programming Languages ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 8, pp. 365-458, Elsevier Science Publishers, 1990.

Θεωρία πεδίων

[Gunt90]    C.A. Gunter and D.S. Scott, "Semantic Domains ", in Handbook of Theoretical Computer Science, J. van Leeuwen, editor, vol. B: Formal Models and Semantics, ch. 12, pp. 633-674, Elsevier Science Publishers, 1990.

 

Τελευταία αλλαγή: 9/3/05, 15:48.