Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης
Φεβρουαρίου 2004

 

Αριθμός
Μητρώου
Εξέταση στη
Θεωρία Γλωσσών
Π ρογραμματισμού
Ασκήσεις στην
Επεξεργασία
Φυσικής Γλώσσας
Τελικός
βαθμός
(στα 100)
(στα 10)
(στα 10)
03099012 57 10 10
03099026 94 10 10
03099123 84 7 10
03099136 69 10 10
03099165 60 9 10
03099178 7
03099328 17 10 8

 

Τελευταία αλλαγή: 1/6/04, 19:09.