Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.3061.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2022
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Διαλέξεις, Βοηθητικό υλικό, Moodle, Videos (2021), Ασκήσεις, Παλαιότερα έτη

 

Ανακοινώσεις

20/4/2022

Το site υποβολής των προγραμματιστικών ασκήσεων του μαθήματος άνοιξε και περιμένει τις υποβολές σας. Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό μέσω τοu helios με τον ιδρυματικό σας κωδικό, να φτιάξετε την ομάδα σας (μαζί με το πολύ έναν άλλο συμφοιτητή ή μία άλλη συμφοιτήτριά σας), και να υποβάλετε τα προγράμματά σας όσες φορές θέλετε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κάθε σειράς ασκήσεων.

13/4/2022

Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: Δευτέρα 9/5 16/5, ώρα 23:59:59.

 

Υλικό

Διαλέξεις

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
3/3/2022 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf video (2021)
4/3/2022 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2021) video (2010)
10/3/2022 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2021) video (2011) video (2010)
11/3/2022 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf video (2021) video (2010) 1/2
17/3/2022 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf video (2021) video (2010) 2/2
18/3/2022 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf video (2021) lab1.sml
24/3/2022 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2021) video (2010)
25/3/2022 Εθνική εορτή
31/3/2022 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video (2021) video (2010)
1/4/2022 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML   video (2021) video (2020) lab2.sml
7/4/2022 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video (2021) video (2020) relations.pl
8/4/2022 Περισσότερη Prolog pdf pdf video (2021) video (2020) video (2010)
14/4/2022 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf video (2021) video (2020) video (2010) lab1.pl
15/4/2022 Δεύτερο εργαστήριο Prolog video (2021) video (2020) lab2.pl
5/5/2022 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video (2021) video (2020) video(2010)  
6/5/2022 Εισαγωγή στην Python pdf video (2021) video (2020) Jupyter notebook (2021)
12/5/2022 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video (2021) video (2020) video(2010)  
13/5/2022 Περισσότερη Python pdf video (2021) Jupyter notebook (2021)
19/5/2022 Εργαστήριο Python « « video (2021) video (2020) Jupyter notebook (2021), goat.py
20/5/2022 Εισαγωγή στη γλώσσα Java pdf pdf video (2021) video (2020) video(2010)
26/5/2022 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video (2020) video(2010)
27/5/2022 Εξαιρέσεις (στη Java) pdf pdf video (2020) video(2010)video(2010)
2/6/2022 Διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα pdf pdf video(2010)
3/6/2022 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java pdf video (2020) GoatJava
9/6/2022 Παράμετροι pdf pdf video (2020) video(2010)
10/6/2022 Ανακεφαλαίωση της ύλης
27/6/2022 Εξέταση του μαθήματος (15:00–18:00)

Τα βίντεο των διαλέξεων βρίσκονται συγκεντρωμένα στα παρακάτω αποθετήρια. Σε κάποια από αυτά, είναι πιθανό να πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ.

Βοηθητικό υλικό

Ασκήσεις

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 08/03/2022, 13:36 UTC.