Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

README

LLVM compiler for minibasic

Tested with LLVM 6.0 on Linux.

You should use the runtime library for x86_64 written by Achilles Benetopoulos. It can be found here:

https://github.com/abenetopoulos/edsger_lib

The do.sh script expects to find the library in lib.a.

 

Τελευταία αλλαγή: 09/06/2019, 22:20 UTC.