Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Διαθέσιμα Εργαλεία

Παρακάτω προτείνονται διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την κατασκευή μεταγλωττιστών, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος "Μεταγλωττιστές" από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

OCaml

Μια γλώσσα συναρτησιακού (κυρίως) προγραμματισμού με προστακτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα δημοφιλής στην κοινότητα του συναρτησιακού προγραμματισμού. Διαθέσιμη για περιβάλλον Windows και Unix.

URL http://www.ocaml.org/

Xρήσιμη βιβλιογραφία για την εκμάθηση της OCaml και τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει για την κατασκευή μεταγλωττιστών:

[Chai00]   

E. Chailloux, P. Manoury and B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, O' Reilly and Associates, 2000.
Available online from: http://caml.inria.fr/oreilly-book/.

 

Τελευταία αλλαγή: 16/3/2, 22:22.