Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Διαθέσιμα Εργαλεία

Παρακάτω προτείνονται διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την κατασκευή μεταγλωττιστών, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος "Μεταγλωττιστές" από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, οι τρέχουσες (κατά τη δημιουργία αυτής της σελίδας) εκδόσεις του παρακάτω λογισμικού υπάρχουν σε τοπικά αντίγραφα ώστε να αποφεύγονται προβλήματα "σπασμένων" συνδέσμων και καθυστερήσεων στη μεταφορά τους. Τα τοπικά αντίγραφα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πιθανώς υπάρχουν νεώτερες εκδόσεις στα αντίστοιχα sites.

Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτά, μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

 

DJGPP

Ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον γραμμής εντολών παρόμοιο με αυτό του Unix.

URL http://www.delorie.com/djgpp/
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/Binaries/djgpp/
Σχετικά αρχεία

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: (1) αποσυμπιέστε τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης (π.χ. στο c:\djgpp) διατηρώντας τη δομή τους, (2) ορίστε στη μεταβλητή περιβάλλοντος DJGPP τη θέση του αρχείου djgpp.env (π.χ. c:\djgpp\djgpp.env), και (3) προσθέστε το directory όπου βρίσκονται τα εκτελέσιμα (π.χ. c:\djgpp\bin) στο path.

 

OCaml

Μια γλώσσα συναρτησιακού (κυρίως) προγραμματισμού με προστακτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα δημοφιλής στην κοινότητα του συναρτησιακού προγραμματισμού. Διαθέσιμη για περιβάλλον Windows και Unix.

URL http://www.ocaml.org/

Xρήσιμη βιβλιογραφία για την εκμάθηση της OCaml και τη χρήση των εργαλείων που διαθέτει για την κατασκευή μεταγλωττιστών:

[Chai00]   

E. Chailloux, P. Manoury and B. Pagano, Developing Applications with Objective Caml, O' Reilly and Associates, 2000.
Available online from: http://caml.inria.fr/oreilly-book/.

[Hick08]   J. Hickey, Introduction to the Objective Caml Programming Language, draft manuscript, 2008.
Available online from: http://www.cs.caltech.edu/courses/cs134/cs134b/book.pdf.
[Oh04]  

SooHyoung Oh, Ocamllex Tutorial.
Available online from: http://pllab.kaist.ac.kr/~shoh/ocaml/ocamllex-ocamllex/ocamllex-tutorial/

[Oh04]  

SooHyoung Oh, Ocamlyacc Tutorial.
Available online from: http://pllab.kaist.ac.kr/~shoh/ocaml/ocamllex-ocamlyacc/ocamlyacc-tutorial/

 

Τελευταία αλλαγή: 15/3/12, 10:22.