Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Βαθμολογία

 

Περιεχόμενα

 

 
Αριθμός
Μητρώου
Τελική εξέταση Ιουνίου
Τελική εξέταση Σεπτεμβρίου
Βαθμός
εργασίας
(50+20)
Τελικός
βαθμός
(10)
Θ1
(20)
Θ2
(10)
Θ3
(10)
Θ4
(10)
Σύνολο
(50)
Θ1
(20)
Θ2
(10)
Θ3
(10)
Θ4
(10)
Σύνολο
(50)
03101720
8
0
9
0
17
 
 
 
 
 
 
 
03103022
19
8
8
8
43
 
 
 
 
 
61
10
03103110
19
10
10
5
44
 
 
 
 
 
37
9
03103665
20
10
9
7
46
 
 
 
 
 
61
10
03104005
18
9
8
7,5
42,5
 
 
 
 
 
50
10
03104018
19
7
8
4
38
 
 
 
 
 
 
 
03104020
15
10
8
0
33
19
10
10
8
47
51
10
03104030
20
8
9
5
42
 
 
 
 
 
 
 
03104044
19
9,5
8
5,5
42
 
 
 
 
 
 
 
03104073
19
9
10
8
46
 
 
 
 
 
 
 
03104079
19
7
10
7
43
 
 
 
 
 
50
10
03104092
19
10
9
4
42
 
 
 
 
 
57
10
03104108
19
8
6
8
41
 
 
 
 
 
51
10
03104157
20
10
10
5
45
 
 
 
 
 
57
10
03104203
15
8
8
5
36
20
10
6
8
44
 
 
03104273
18
5
8
0
31
16
9
8
5
38
 
 
03104305
18
4
8
0
30
19
8
8
5
40
 
 
03104610
20
8
6
7
41
 
 
 
 
 
 
 
03104687
17
3
8
2
30
19
7
10
5
41
 
 
03105042
18
10
10
5
43
 
 
 
 
 
33
8
03105059
19
6
6
5
36
20
7
6
5
38
33
7

 

Τελευταία αλλαγή: 11/9/08, 16:13.