Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Βαθμολογία

 

Περιεχόμενα

 

Αριθμός
Μητρώου
Τελική εξέταση Ιουνίου
Τελική εξέταση Σεπτεμβρίου
Βαθμός
εργασίας
(100+40)
Τελικός
βαθμός
(10)
Θ1
(15)
Θ2
(10)
Θ3
(10)
Θ4
(5)
Θ5
(10)
Σύνολο
(50)
Θ1
(15)
Θ2
(10)
Θ3
(8)
Θ4
(7)
Θ5
(10)
Σύνολο
(50)
03001847 14 8 7.5 5 9 43.5             72 8
03102255             15 8 7 4 5 39 86 9
03103020 13 9 10 5 6 43                
03103043 15 5 10 5 5 40                
03103045 15 9 9.5 2 8 43.5             113 10
03103055 13 3 6 5 4 31 15 10 7 6 5 43    
03103060 12 8 9 5 6 40             120 10
03103122             15 10 8 3 8 44 87 9
03103128             13 9 5 2 5 34    
03103136 13 9 10 5 6 43                
03103170 12 9 9 5 5 40                
03103181 14 9 8 4 8 43                
03103246 15 9 10 4 3 41                
03103272 13 9 10 5 7 44             75 9
03103330 15 1 6 2 7 31                
03103602 15 9.5 10 5 8 47.5             75 9
03103603 15 8 9.5 5 9 46.5             80 9
03103618 13 7 10 5 6 41             80 9
03103675 13 7 10 5 9 44             113 10
03103689 13 8.5 8 5 5 39.5                
03103712 14 8 7 2 5 36             120 10
03104617 14 9 6 5 6 40                

 

Τελευταία αλλαγή: 30/1/08, 14:37.