Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Βαθμολογία

 

Περιεχόμενα

 

Αριθμός
Μητρώου
Τελική εξέταση Ιουνίου
Τελική εξέταση Σεπτεμβρίου
Βαθμός
εργασίας
(100+40)
Τελικός
βαθμός
(10)
Θ1
(10)
Θ2
(10)
Θ3
(15)
Θ4
(15)
Σύνολο
(50)
Θ1
(15)
Θ2
(10)
Θ3
(10)
Θ4
(15)
Σύνολο
(50)
03101022 10 10 15 11 46           99 10
03101096           14 10 10 8 42 99 10
03101671 4 6 12 3 25 15 10 10 8 43 100 10
03101707 4 7 15 2 28         40 100 10
03101735 0 4 14 0 18 14 10 6 6 36 100 9
03102002 10 10 14 15 49           86 10
03102056           15 10 10 7 42 100 10
03102140 5 3 13 5 26           100 8
03102179 5 10 8 0 23           99 8
03102224 10 2 15 8 35           100 9
03102255 5 3 15 0 23 15 1 6 0 22 86  
03102301 10 10 15 14 49           99 10
03102305           15 10 10 11 46 96 10
03102618 6 9 15 12 42           87 9
03102688 0 5 15 10 30           100 8
03102740           12 6 0 0 18 100 6
03103066 5 10 15 12 42           114 10
03103104 0 7 13 9 29 15 10 10 5 40 96 9
03103260 5 10 15 3 33           114 10
03103722 5 10 10 9 34           114 10

 

Τελευταία αλλαγή: 19/11/06, 17:38.