Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις αφαιρέθηκαν από την κύρια σελίδα του μαθήματος λόγω παλαιότητας. Στην κύρια σελίδα του μαθήματος έχουν διατηρηθεί οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.

 

8/6/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τελική εξέταση του μαθήματος, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη 14/6, μεταφέρεται κατόπιν συνεννοήσεως με την πλειοψηφία των σπουδαστών (βλέπε σχετική συζήτηση) την Τετάρτη 13/7, ώρα 12:00, στην αίθουσα 0.1.10 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.

3/6/2005

Διεξάγεται συζήτηση σχετικά με πιθανή μεταφορά της ημερομηνίας κανονικής εξέτασης του μαθήματος, από την Τρίτη 14/6 ώρα 15:00 σε άλλη μέρα ή/και ώρα.

11/4/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάλεξη της Τετάρτης 13/4 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω των φοιτητικών εκλογών. Για την αποφυγή καθυστέρησης και καθώς χάθηκε το μάθημα και της προηγούμενης εβδομάδας, η διάλεξη αυτή μεταφέρεται την Τρίτη 12/4, ώρα 19:00-21:00, στο Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων.

28/3/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάλεξη της Τετάρτης 30/3 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω της στάσης εργασίας του ΔΕΠ και της απόφασης του συλλόγου σπουδαστών ΣΗΜΜΥ για κλείσιμο της Σχολής αυτή την ημέρα. Αναζητείται ημέρα και ώρα για τη μεταφορά του μαθήματος. Δείτε τη σχετική συζήτηση.

20/3/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάλεξη της Τετάρτης 23/3 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω της συνέλευσης του συλλόγου σπουδαστών ΣΗΜΜΥ που έχει προγραμματιστεί εκείνη την ώρα. Για την αποφυγή καθυστέρησης που θα δημιουργήσει προβλήματα στην παράδοση του συντακτικού αναλυτή, η διάλεξη αυτή μεταφέρεται την Τρίτη 22/3, ώρα 18:00-20:00, στην αίθουσα 0.1.15 του Κτ. Ηλεκτρολόγων.

15/3/2005

Δηλώστε τον τύπο της εργασίας που θα κάνετε και (αν χρειάζεται) τη σύνθεση της ομάδας σας, απαντώντας σε αυτό το μήνυμα στο Moodle το αργότερο μέχρι τις 30/3.

7/3/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάλεξη της Τετάρτης 9/3 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω της συνέλευσης του συλλόγου σπουδαστών ΣΗΜΜΥ που έχει προγραμματιστεί εκείνη την ώρα. Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις που ίσως προκύψουν σε περίπτωση ενδεχόμενων καταλήψεων, απεργιών, κ.λπ., η διάλεξη αυτή μεταφέρεται την Τρίτη 8/3, ώρα 18:00-20:00, στην αίθουσα 0.1.15 του Κτ. Ηλεκτρολόγων.

23/2/2005

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται από την Τετάρτη 23/2 και κάθε Τετάρτη, ώρα 11:45-13:30, στην Αίθουσα 0.1.10 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων. Οι ώρες εργαστηρίου που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ενδεικτικές. Οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού όποιες μέρες και ώρες επιθυμούν.

 

Τελευταία αλλαγή: 27/7/05, 12:35.