Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Βαθμολογία

 

Περιεχόμενα

 

Αριθμός
Μητρώου
Τελική εξέταση Ιουνίου
Τελική εξέταση Σεπτεμβρίου
Βαθμός
εργασίας
(100+40 ή *60)
Τελικός
βαθμός
(10)
Θ1
(10)
Θ2
(10)
Θ3
(20)
Θ4
(10)
Θ5
(20)
Σύνολο
(50 ή *70)
Θ1
(10)
Θ2
(10)
Θ3
(20)
Θ4
(10)
Σύνολο
(50 ή *70)
03100016 10 10 20 7   47           120 10
03100058 10 7 7 5   29 20 10 10 5 45 99 10
03100314 10 10 19 1   40           110 10
03100680             20 6 9.5 0 35.5    
03101017 10 10 19 5   44              
03101024 10 10 19 5   44           99 10
03101033 10 3 19 7   39           107 10
03101052 10 7 20 5   42              
03101073 6 2 6 4   18              
03101108 10 10 20 5   45              
03101120 13 5 18 0   36              
03101124             19 9 10 5 43    
03101212 10 10 20 5 15 60           53 9
03101249 10 0 19 10   39           42 6
03101656 10 8 17 3   38           107 10
03101671             9 4 7 0 20    
03101707             7 5 9 2 23    
03102001 10 10 19 9   48           92 10
03102005 10 10 19 5   44           92 10
03102014             20 10 10 8 48    
03102017 7 10 19 10   46           94 10
03102025             18 10 10 2 40    
03102028 8 10 20 8   46           94 10
03102036             19 10 9.5 8 46.5 92 10
03102186 10 10 20 3   43              
03102229 10 10 20 3   43              
03102278 10 10 20 5   45           92 10

Σημείωση

 

Τελευταία αλλαγή: 14/11/05, 16:22.