Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Διαθέσιμα Εργαλεία

Παρακάτω προτείνονται διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την κατασκευή μεταγλωττιστών, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος "Μεταγλωττιστές" από τους σπουδαστές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, οι τρέχουσες (κατά τη δημιουργία αυτής της σελίδας) εκδόσεις του παρακάτω λογισμικού υπάρχουν σε τοπικά αντίγραφα ώστε να αποφεύγονται προβλήματα "σπασμένων" συνδέσμων και καθυστερήσεων στη μεταφορά τους. Τα τοπικά αντίγραφα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πιθανώς υπάρχουν νεώτερες εκδόσεις στα αντίστοιχα sites.

Τα εργαλεία αυτά προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτά, μεταφέρετε τα απαραίτητα αρχεία στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

 

DJGPP

Ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη λογισμικού σε περιβάλλον γραμμής εντολών παρόμοιο με αυτό του Unix.

URL http://www.delorie.com/djgpp/
Local copy http://courses.softlab.ntua.gr/Binaries/djgpp/
Σχετικά αρχεία

Οδηγίες, readme.1st (TXT, 22KB)
Development, djdev203.zip (ZIP, 1.495KB)
GNU BinUtils, bnu214b.zip (ZIP, 3.198KB)
GNU C compiler, gcc333b.zip (ZIP, 2.770KB)
GNU C++ compiler, gpp333b.zip (ZIP, 2.810ΚB)
GNU debugger, gdb53b.zip (ZIP, 1.565ΚB)
GNU make, mak3791b.zip (ZIP, 267ΚB)
Μεταεργαλείο flex , flx254b.zip (ZIP, 189ΚB)
Μεταεργαλείο bison, bsn135b.zip (ZIP, 185ΚB)

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης: (1) αποσυμπιέστε τα αρχεία στο επιθυμητό directory εγκατάστασης (π.χ. στο c:\djgpp) διατηρώντας τη δομή τους, (2) ορίστε στη μεταβλητή περιβάλλοντος DJGPP τη θέση του αρχείου djgpp.env (π.χ. c:\djgpp\djgpp.env), και (3) προσθέστε το directory όπου βρίσκονται τα εκτελέσιμα (π.χ. c:\djgpp\bin) στο path.

 

Τελευταία αλλαγή: 9/3/05, 15:47.