Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τενολογία Λογισμικού

https://courses.softlab.ntua.gr/softeng/

Βιβλιογραφία και φροντιστηριακό υλικό

Η ενότητα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία και πραγματείες)


Alan J. Perlis, “Epigrams on Programming”, ACM SIGPLAN Notices, Vol. 17, Issue 9, Sep. 1982, p. 7-13. Σύνδεσμος

N. Wirth, “A Plea for Lean Software”, IEEE Computer, Vol 28, Issue 2, Feb. 1995, p. 64-68.

Robert L. Glass, “Facts and Fallacies of Software Engineering”, Addison Wesley, 2002, 0-321-11742-5.

Fred P. Brooks, “No Silver Bullet — Essence and Accident in Software Engineering”, Proceedings of the IFIP Tenth World Computing Conference, April 1987, p. 1069-1076. Σύνδεσμος

Fred P. Brooks, “The Mythical Man Month”, Addison-Wesley, 1975, 0-201-00650-2.

Donald E. Knuth, “Computer Programming as an Art”, Communications of the ACM, Vol. 7, Issue 12, Dec. 1974, p. 667-673. Σύνδεσμος

E.W. Dijkstra, “EWD316: A Short Introduction to the Art of Programming”, August 1971. Σύνδεσμος

Paul Graham, “Hackers and Painters”, O’Reilly Media, 2004, 0-596-00662-4. Το ομώνυμο essay

Winston. W. Royce, “Managing the development of large software systems: concepts and techniques”, Proceedings of the 9th International Conference of Software Engineering, 1987, p. 328 - 338. Η πρώτη έκδοση του άρθρου (1970)

Φροντιστηριακό υλικό (παρουσιάσεις, σύνδεσμοι και λογισμικό)


Git

Εισαγωγή στο git

Επίσημη σελίδα

Pro Git book

A successful git branching model

 

Τελευταία αλλαγή: 2/11/2017.