Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού

http://courses.softlab.ntua.gr/softdev/

Ερευνητικά Θέματα Ανάπτυξης Λογισμικού
(Research Topics of Software Development)

Μεταπτυχιακό μάθημα
ΣΗΜΜΥ, κωδικός 640

Εξάμηνο: Χειμερινό 2006
Διδάσκων:
Κωστής Σαγώνας    ()    γρ. 1.1.21    τηλ: 210-772-2487

Διαλέξεις και υλικό: 17/10 | 24/10 | 2/11 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 12/12 | 15/12 | 19/12 | 9/1 | 19/1 | 23/1 

Αποτελέσματα: Paper reports

 

Ανακοινώσεις

18/12/2006 Πληροφορίες για το project του μαθήματος
18/10/2006

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται σε ημέρες και ώρες που αναφέρονται παρακάτω, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων 1.1.31 (δίπλα στο CoreLab).

 

Γενικά

 

Διαλέξεις και υλικό

Παράδοση 17/10/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 24/10/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 2/11/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 7/11/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 14/11/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 21/11/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 28/11/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 12/12/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 15/12/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 19/12/2006, 15:00-18:00

Παράδοση 9/1/2007, 15:00-18:00

Παράδοση 19/1/2007, 15:00-18:00

Παράδοση 23/1/2007, 15:00-18:00

 

Project

Στο μάθημα εξετάσαμε πολλά εργαλεία για εύρεση σφαλμάτων σε προγράμματα. Ο σκοπός του project είναι να χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτά σε προγράμματα με μη αμελητέο μέγεθος, ούτως ώστε τόσο να εξοικειωθείτε με αυτά όσο και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τόσο των δυνατοτήτων τους στην ανεύρεση σφαλμάτων όσο και της ευχρησίας τους. Επίσης, ένας άλλος σκοπός του project είναι να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει ανίχνευση σφαλμάτων σε κώδικα που είναι πολύπλοκος και δεν τον έχετε γράψει οι ίδιοι. Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά ένα "ελάχιστο" (θα καταλάβετε γιατί) project για ανίχνευση σφαλμάτων σε προγράμματα γραμμένα σε C.

Όπως είδαμε υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα εργαλεία ανίχνευσης σφαλμάτων (π.χ. Valgrind, Splint, CCured), και άλλα όπως αυτό της Coverity μπορούν να χρησιμοποιηθούν free of charge σε open-source projects. λογισμικά ανοιχτού κώδικα με αρκετό κώδικα σε C και με σχετικά disciplined style of programming είναι τα εξής:

Σε κάθε project έστω ότι δουλεύουν n φοιτητές. Το project συνίσταται στο να χρησιμοποιηθούν n+1 εργαλεία σε n+1 προγράμματα (κάποια 2 από τα παραπάνω και άλλα n-1 της επιλογής σας, αλλά πρέπει να είναι αντίστοιχου μεγέθους) για την εύρεση σφαλμάτων στα προγράμματα αυτά και να γραφεί ένα report που να καταγράφει τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα της ενασχόλησης με το project.

Τόσο για το report όσο και για την επιλογή των εργαλείων οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευθούν τα παρακάτω papers που κάνουν κάτι αντίστοιχο.

 

Τελευταία αλλαγή: 22/11/06 15:38.