Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3020.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2019
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Δώρα Σούλιου   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Κώστας Τζαμαλούκας   ()   γρ. Β.2.5 (Νέο Κτ.)   τηλ: 210-772-3217

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων
Διαλέξεις: 30/9 | 4/10 | 9/10 | 11/10 | 16/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1

 

Ανακοινώσεις

28/8/2020

Όπως έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 3/9, ώρα 8:30.

Για την οργάνωση της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams. Οι σπουδαστές που εξετάζονται θα πρέπει να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο meeting την ώρα της εξέτασης. Για την ταυτοποίησή τους θα χρειαστεί μικρόφωνο και κάμερα. Ο κωδικός σύνδεσης με το team του μαθήματος είναι: roo5w2m

Το ηλεκτρονικό διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Forms. Αν δεν έχετε πρότερη εξοικείωση με τις δύο αυτές πλατφόρμες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους δυο οδηγούς:

7/7/2020

Οδηγίες για την αυριανή εξέταση “επί πτυχίω” έχουν αποσταλεί με e-mail στους σπουδαστές που έχουν δηλώσει συμμετοχή (στα e-mail του ΕΜΠ: @mail.ntua.gr). Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή και δεν έχετε λάβει e-mail με τις οδηγίες, στείλτε άμεσα e-mail στους διδάσκοντες (nickie@). Επίσης, για να μην έχετε τέτοια προβλήματα στο μέλλον, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το ιδρυματικό σας e-mail.

11/6/2020

Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην “επί πτυχίω” εξεταστική περίοδο σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης Β2γ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). Με την εξέταση θα ελεγχθεί η επάρκεια των γνώσεων των εξεταζόμενων και θα απονεμηθεί βαθμός απαλλαγής (pass/no-pass).

Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί ηλεκτρονική σύγχρονη εξ αποστάσεως εξέταση τύπου quiz, διάρκειας μίας (1) ώρας, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Σχολής. Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ και με επίδειξη της ταυτότητάς τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η υποβολή των λύσεων θα γίνει πάλι μέσω του συστήματος κεντρικής ταυτοποίησης του ΕΜΠ. Τα θέματα της εξέτασης θα είναι είτε πολλαπλής επιλογής είτε μικρές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και θα καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος.

29/1/2020

Την Πέμπτη 30/1, ώρα 12:45-14:30 στην αίθουσα 3 του PCLAB, οι σπουδαστές που ήρθαν στη ΣΗΜΜΥ καθυστερημένα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα μπορούν να υποβάλλουν στον grader παρελθούσες σειρές ασκήσεων (1 έως 4).

  1. (Περιττή επισήμανση:) Αυτό αφορά μόνο όσους αναφέρονται παραπάνω, όχι όλους όσοι παρέλειψαν να υποβάλουν κάποια άσκηση.
  2. Έχετε τις ασκήσεις έτοιμες και τεσταρισμένες, διαφορετικά δε θα έχετε χρόνο να τις κάνετε επί τόπου την Πέμπτη.
  3. (Επίσης περιττή επισήμανση:) Βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις που θα υποβάλετε είναι δικές σας και δεν τις έχετε “δανειστεί” από άλλους — φυσικά αυτό μπορεί πολύ εύκολα να ελεγχθεί.
16/12/2019

Οι σημειώσεις του μαθήματος μοιράζονται αυτή την εβδομάδα, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων (!), στους εγγεγραμμένους πρωτοετείς σπουδαστές την Τετάρτη 18/12, ώρα 12:00-14:00 στο εργαστήριο CoreLab (1.1.3, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, χάρτης). Το απόθεμα δεν επαρκεί για όλους τους σπουδαστές. Οι σημειώσεις θα διανεμηθούν ξανά σε όσους δεν πάρουν τώρα, όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωσή τους από το τυπογραφείο του Ε.Μ.Π.

11/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τετάρτη 16/10 την ώρα του εργαστηρίου (8:45-10:30) θα γίνει μάθημα για όλους τους σπουδαστές στα Αμφιθέατρα 3, 4 και 5. Τη Δευτέρα 14/10 καλούνται να προσέλθουν στο εργαστήριο όσοι σπουδαστές δεν έχουν ολοκληρώσει την πρώτη σειρά ασκήσεων.

4/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τετάρτη 9/10 την ώρα του εργαστηρίου (8:45-10:30) θα γίνει μάθημα για όλους τους σπουδαστές στην αίθουσα τελετών του Κτιρίου Διοίκησης στα Αμφιθέατρα 3, 4 και 5. Στις άλλες δύο βάρδιες του εργαστηρίου καλούνται να προσέλθουν όσοι σπουδαστές δεν παρακολούθησαν το εργαστήριο την πρώτη εβδομάδα, ως εξής: Δευτέρα (Α-Λ) και Πέμπτη (Μ-Ω).

30/9/2019

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1 (Α-Κα), 2 (Κε-Παν) και 5 (Παπ-Ω). Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 30/9/2019.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 11/12/2017.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

 

Διαλέξεις

Παράδοση 30/9/2019

Παράδοση 9/10/2019

Παράδοση 16/10/2019

Παράδοση 18/10/2019

Παράδοση 25/10/2019

Παράδοση 8/11/2019

Παράδοση 22/11/2019

Παράδοση 13/12/2019

Παράδοση 20/12/2019

Παράδοση 10/1/2020

Παράδοση 17/1/2020

Παράδοση 24/1/2020

 

Τελευταία αλλαγή: 02/10/2019, 16:10 UTC.