Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3020.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2018
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Δώρα Σούλιου   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων
Διαλέξεις: 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 11/1 | 18/1

 

Ανακοινώσεις

6/11/2019

Νέα ημέρα επίδειξης γραπτών της επαναληπτικής περιόδου: Δευτέρα 11/11, ώρα 13:30-14:30, στο SoftLab (Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 1.1.25).

29/10/2019

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης είναι διαθέσιμη στο students.ece.ntua.gr. Όσοι σπουδαστές το επιθυμούν μπορούν να δουν το γραπτό τους την Παρασκευή 1/11, ώρα 15:45-16:45, στο SoftLab (Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 1.1.25).

20/5/2019

Η βαθμολογία της κανονικής εξέτασης είναι διαθέσιμη στο students.ece.ntua.gr. Όσοι σπουδαστές το επιθυμούν μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 22/5, ώρα 12:00-13:00, στο SoftLab (Παλιό Κτίριο ΗΜΜΥ, 1.1.25).

14/12/2018

Την Παρασκευή 11/1, οι σπουδαστές που ήρθαν στη ΣΗΜΜΥ καθυστερημένα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα μπορούν να υποβάλλουν στον grader παρελθούσες σειρές ασκήσεων (1 έως 5).

  1. (Περιττή επισήμανση:) Αυτό αφορά μόνο όσους αναφέρονται παραπάνω, όχι όλους όσοι παρέλειψαν να υποβάλουν κάποια άσκηση.
  2. Έχετε τις ασκήσεις έτοιμες και τεσταρισμένες, διαφορετικά δε θα έχετε χρόνο να τις κάνετε επί τόπου την Παρασκευή.
  3. (Επίσης περιττή επισήμανση:) Βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις που θα υποβάλετε είναι δικές σας και δεν τις έχετε “δανειστεί” από άλλους — φυσικά αυτό μπορεί πολύ εύκολα να ελεγχθεί.
14/12/2018

H εργαστηριακή εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο βάρδιες: την Πέμπτη 10/1 (γράμματα Μ-Ω) και τη Δευτέρα 14/1 (γράμματα Α-Λ). Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Θα επιτρέπεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μαθήματος και σε ό,τι βρίσκεται κάτω από αυτήν.

21/11/2018

Οι σημειώσεις του μαθήματος μοιράζονται αυτή την εβδομάδα στους εγγεγραμμένους πρωτοετείς σπουδαστές την Παρασκευή 11:00-12:30 στο εργαστήριο CoreLab (1.1.3, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, χάρτης).

26/10/2018

Συστάσεις για τη συγγραφή πιο ευανάγνωστου κώδικα από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου. Σας προτείνουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να τις ακολουθείτε.

28/9/2018

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1 (Α-Λ) και 2 (Μ-Ω). Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 28/10/2018.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 11/12/2017.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

 

Διαλέξεις

Παράδοση 28/9/2018

Παράδοση 5/10/2018

Παράδοση 12/10/2018

Παράδοση 19/10/2018

Παράδοση 26/10/2018

Παράδοση 2/11/2018

Παράδοση 9/11/2018

Παράδοση 23/11/2018

Παράδοση 30/11/2018

Παράδοση 7/12/2018

Παράδοση 14/12/2018

Παράδοση 21/12/2018

Παράδοση 11/1/2019

Παράδοση 18/1/2019

 

Τελευταία αλλαγή: 30/09/2018, 20:06 UTC.