Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

http://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.01.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2015
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302
Δώρα Σούλιου   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Θέματα εξετάσεων
Διαλέξεις: 5/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11

 

Ανακοινώσεις

27/11/2015

Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από Δευτέρα 11/1 έως Παρασκευή 15/1. Για την εξάσκησή σας, δείτε την 7η σειρά ασκήσεων.

26/11/2015

Η πρόοδος του μαθήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δεν θα πραγματοποιηθεί. Αντ’ αυτής, θα ανακοινωθούν τα θέματα της προόδου και (σε εύλογο χρόνο) θα συζητηθούν οι λύσεις τους στο μάθημα (χωρίς συσχέτιση με τη βαθμολογία).

5/10/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα, την Πέμπτη 8/10 καλούνται να προσέλθουν οι ομάδες εργαστηρίου Α1 έως και Β2 (Α-ΜΟ) και την Παρασκευή 8/11 οι ομάδες εργαστηρίου Β3 έως και Γ3 (ΜΠ-Ω).

5/10/2015

Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 12:45–15:30, στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Αμφιθέατρα 1, 2 και 3. Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 23/11/2015.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 23/11/2015.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

Θέματα εξετάσεων

 

Διαλέξεις

Παράδοση 5/10/2015

Παράδοση 9/10/2015

Παράδοση 16/10/2015

Παράδοση 23/10/2015

Παράδοση 30/10/2015

Παράδοση 6/11/2015

Παράδοση 13/11/2015

Παράδοση 20/11/2015

Παράδοση 27/11/2015

 

Τελευταία αλλαγή: 04/10/2015, 23:59 UTC.